Ambacht

Kleding Reparatie, al duizenden jaren een ambacht!

De kennis en kunde van kleermaken, van het snijden en naaien van stoffen, van het maken van een daadwerkelijk besproken patroon, kwam langzaam tot ontwikkeling in de 12de eeuw. In deze eeuw vestigden zich door heel Europe kleermakersgildes, weversgildes en stofhandelaren. Terwijl men in de Middeleeuwen vooral naar kleding keek als een manier om het lichaam te bedekken, ontdekte men in de Renaissance de unieke vormen van het lichaam. Deze ontdekking zorgde voor het ontstaan van ‘mode’.

In de grote steden van Europa groeiden de meester kleermakers uit tot belangrijke figuren. In dezelfde tijd ontwikkelde de textielindustrie zich in razend tempo, terwijl de kennis en kunde streng bewaakt werd door de gildes.

Met het uitgroeien van dorpen tot steden, ontwikkelden zich ook mode en trends. Het gevolg hiervan was de ontwikkeling van een nationale identiteit op het gebied van kleding. Italiaanse, Franse en Engelse kleermakers zijn zich in deze periode gaan specialiseren in verschillende technieken, waardoor deze landen vandaag de dag zo’n kenmerkende stijl qua kleding hebben. Het ambacht van kleermaker is al duizenden jaren oud. Het werd al beoefend ten tijde van de oude Grieken en Romeinen en naar alle waarschijnlijkheid ook al ver daarvoor.

De term ‘ambachtseconomie’ is in 2009 door het Hoofdbedrijfschap Ambachten gelanceerd om te onderstrepen dat de ambachten in Nederland een economische factor van belang zijn die onmisbaar zijn in de hedendaagse samenleving. Doel van de actie is dat Nederland ook in de toekomst over voldoende ambachtelijke vakmensen kan blijven beschikken. Het beroep van de keermaker is heden ten dage vooral uitbesteed aan Turkse kledingmakers die tot de beste van deze sector behoren.